Your location:HomeContact Us
Zhejiang Anji Double-Tiger Bamboo & Wood Industry Co., Ltd. 浙江安吉双虎竹木业有限公司
Add:Dazhu Village, Xiaofeng Town, Anji County, Zhejiang Province, China
Tel:0086-572-5500668 
Mobile:Mr. Shi 13705822571
Mr. Lei 13732367588
Miss Xiang 13857267998
Fax:0086-572-5500889
Email:anji@2-hu.com
website: www.2-hu.com